Hodíškov

Sbor dobrovolných hasičů v HodíškověV roce 1921 při založení sboru dobrovolných hasičů v Hodíškově měla obec 42 domů a 231 obyvatel. V roce 1995 bylo v Hodíškově 46 domů se 198 obyvateli. Některé domy jsou obsazeny chalupáři. Hospodaří zde 3 soukromí zemědělci a družstvo vlastníků.

Obec Hodíškov byla před rokem 1921 bez hasičského sboru. Na ochranu proti ohni užívala dvoukolovou berlovku stříkačku zakoupenou v roce 1880 za 150 zl. V roce 1910 byla pořízena berlovka za darované peníze od pojišťovny.

Hasičský sbor v Hodíškově byl ustaven 25. září 1921. Na přípravě ustavení se podíleli Stanislav Straka, rolník čp. 48, Karel Nevrkla rolnický syn čp. 4 a Smejkal Bohumil syn rolníka čp. 50. Sbor měl v době založení 15 členů činných a 18 členů přispívajících. Mezi první výstrojí sborů bylo 13 stejnokrojů. V roce 1924 bylo zakoupeno 40 m hadic a 3 m savic. V tomto roce bylo také započato se stavbou hasičského skladiště, celá stavba stála 6 600 Kč a současně byla u tohoto skladiště postavena věž na sušení hadic. Koncem roku 1929 byla zakoupena nová čtyřkolová stříkačka PPS 8.

V roce 1972 byla zahájena výstavba nové pořární zbrojnice ze zbourané staré stodoly čp. 18. Kolaudace byla provedena až v roce 1978 a na celé stavbě odpracovali hasiči celkem 5 418 brigádnických hodin. V roce 1981 dostal sbor od OIPO novou požární stříkačku PPS 12 a stará PPS 8 byla vrácena.

V roce 1928 zasahoval sbor 2x u požáru v obci Bohdalec, v roce 1942 vyhořel rodinný domek v Hodíškově p. Josefa Šamla čp. 16, v roce 1954 rodinný domek p. Václava Prokopa čp. 41 a 9. května úspěšně zasáhli hasiči při požáru rodinného domku čp. 13 paní Judové. Při tomto požáru byl zraněn 1 člen družstva. V roce 1965 se podíleli na likvidaci velkého požáru družstevního kravína v Obyčtově a v roce 1980 zasahovali u požáru ocelokolny opět v Obyčtově.

Během uplynulého období pomáhali hasiči při výstavbě prodejny Jednoty, přestavbě kulturního domu, výstavbě veřejného vodovodu, vybudovali letní výletiště na zahradě místního národního výboru, taneční parket a zhotovili přenosné stoly a lavice.

Výcvik byl součástí přípravy na okrskové soutěži požárních družstev, kde se sbor umisťoval na druhých až čtvrtých místech. V roce 1988 byl sbor pořadatelem okrskové soutěže.

Starostové sboru od založení:
• Nevrkla František
• Straka Stanislav
• Smejkal Mořic
• Sláma Josef
• Linsbauer Erich
• Ondráček František (čp. 21)
• Ondráček František (čp. 18)
• Prokop Václav
• Kabrda Antonín
• Prokop Josef

Náčelníci a velitelé:
• Linsbaer Erich
• Ondráček Rudolf (čp. 25)
• Konrád Tomáš
• Ondráček František (čp. 21)
• Nevrkla Karel
• Prokop Václav
• Vácha František
• Konrád František (čp. 35)
• Juda Bohumil
• Sklenář Antonín
• Kříž Bohumil

Složení výboru SDH v roce 1997:
• Starosta sboru: Ondráček František (čp.53)
• První velitel: Kříž Bohumil (čp. 51)
• Jednatel: Šamla František (čp. 16)
• Hospodář: Nevrkla Karel (čp. 45)
Členové výboru:
• Stach Josef (čp. 38)
• Vácha František (čp. 48)
• Chmelík Ladislav (čp. 52)
• Štrankmuller Ferdinand (čp. 14)
• Juda Zdeněk (čp. 31)

Členská základna k 1. červnu 1998 (celkový počet 18):
• Chludil Jiří
• Chmelík Ladislav
• Juda Zdeněk
• Kříž Bohumil
• Nevrkla Karel
• Ondráček František
• Ondráček František
• Ing. Ondráček Oldřich
• Prokop Josef
• Prokop Václav
• Sklenář Antonín
• Stach Josef
• Stieber Miloš
• Straka Karel
• Vácha František
• Vácha Radek
• Šamla František
• Štrankmuller Ferdinand

Ze stávající členské základny SDH je držitelem medaile "Za příkladnou práci" Ondráček František (čp. 53).


Zdroj: Hasičská kronika okresu Žďár nad Sázavou.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00