Hodíškov

Současnost v Hodíškově


Mapy HodíškovaZákladní mapa Hodíškova

Turistická mapa Hodíškova

Letecký pohled na Hodíškov (kolem roku 2006)

Historická mapa Hodíškova (1842 – 1852)


Historická mapa z poloviny 19. století, patřící do kategorie map vojenských, vzniklých po tzv. druhém vojenském mapování
v letech 1842 – 1852 (v době vlády císaře Františka II.) a v poměrně zajímavém měřítku 1 : 28 800.

Zdroj: www.mapy.cz
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00