Hodíškov

Památky v Hodíškově


Kaple sv. Cyrila a MetodějeKaple sv. Cyrila a Metoděje v Hodíškově Dne 5. července je státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří přišli v roce 863 na Velkou Moravu. Bratři Cyril (Konstantin) a Metoděj se stali nejen hlasateli křesťanské víry ve srozumitelném jazyce (Staroslověnštině), ale přinesli i nově vytvořené písmo (Hlaholice). Stáli tak u počátku písemnictví většiny slovanských národů.

Na počest těchto dvou bratří byla v Hodíškově vystavěna kaple zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději a na jejich slavnost 5. července se slaví v naší obci pouť.

Projektantem kaple byl významný architekt Aleš Linsbauer.

Základní kámen kaple byl položen při slavnosti dne 25. 5. 1874. V Pamětní knize Hodíškova je článek, který byl otištěn v tehdejších novinách "Hlas".

Kaple byla vystavěna v letech 1874 – 1877. Dostavěna byla v roce 1877 a dne 24. 6. 1874 slavnostně posvěcena. V Pamětní knize Hodíškova najdeme opět novinový článek o vysvěcení kaple.

Již v roce 1870 se v Pamětní knize Hodíškova objevuje zmínka o zbudování kaple:

"V tomto roku zvolen za starostu jednohlasně Josef Sochor čís. 25, kterýžto svou činnost v každém oboru hospodářském příkladem budiž každému netečnému rolníku. On zničil tu nechvalnou důměnku, že nashromážděný materiál z jmění obecního, určen k vystavení a zbudování krásné a důstojné kaple sv. Cyrilla a Methoděje není k rozházení a k volnému pobrání – nýbrž vzkutku k upotřebení k význačenému účelu. On zbudoval krásný pomník své obětavosti a neštítil se trochu namáhavé práce."

"... Josef Sochor zbudoval pomník důstojný jeho náboženskéhovřelého citu a zavděčil se vlasti tím, že tyto naší slovanské zem. patronové. sv. Cyrila a Metoděje na trůn oltářní v tento stánek posvátný povýšil..."

Další zápis z roku 1874:

"... předkové naši již před dvaceti lety (tedy již v roce 1854) se zamýšleli na tomto místě postaviti kapličku. Ačkoliv všechno připraveno měli, a nic nezbývalo, než přiložiti ruku k dílu – přece – člověk míní, pán Bůh mění – se tak nestalo."

"Dne 22. 2. 1874 stala se smlouva mezi zastupitelstvem, obce z jedné a p. Josef. Cejnkem (mistrem zednickým a tesařským) z druhé strany stavební toužebně očekávaná stavba kaple za umluvenou cenu od práce mimo stavební hmoty 600 zl. ročně i s nádeníky – hmotu dovézt na místo. Pozemní obrysy dle plánu zhotoveného od p. Linsbauera architekta z Prahy byly vykopány a první kámen položen gruntu – základu..."Papírový model kaple sv. Cyrila a MetodějePapírový model kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hodíškově – pohled zepředu    Papírový model kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hodíškově – pohled z boku


Vystřihovánku papírového modelu kaple sv. Cyrila a Metoděje od pana Pavla Štyla ze Žďáru nad Sázavou si můžete stáhnout pro slepení zde:

Vystřihovánka kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hodíškově (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 4 044 kB)Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 13.4.2013 20:00