Hodíškov

Obecní úřad Hodíškov


Úřední deskaRok 2012
Věc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 3.1.2013 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 27.12.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 6.12.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 29.11.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: ROZPOČET OBCE HODÍŠKOV NA ROK 2013
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 16.11.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 107 kB
ZobrazitVěc: ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE HODÍŠKOV NA ROK 2013 – 2017
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 16.11.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 19 kB
ZobrazitVěc: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HODÍŠKOV Č. 2/2012 – O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
        SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 16.11.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 373 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 15.11.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 8.11.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – O VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA
        OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY

Od: Kraj Vysočina, Jihlava
Vyvěšeno dne: 22.10.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 179 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 25.10.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 18.10.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA KONANÉ 12. A 13. 10. 2012 V OBCI HODÍŠKOV
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 15.10.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 61 kB
ZobrazitVěc: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HODÍŠKOV Č. 1/2012 – ÚHRADA VODNÉHO A STOČNÉHO
        VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ

Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 5.10.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 87 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 4.10.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 27.9.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE V OBCI HODÍŠKOV 12.-13.10.2012
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 20.9.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 35 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 13.9.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 6.9.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ,
        JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE,
        STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
        PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
        KONANÉ VE DNECH 12. A 13. ŘÍJNA 2012 V OBCI HODÍŠKOV

Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 10.8.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 69 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 2.8.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 26.7.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
        SVAZEK OBECNÍCH LESŮ PŘIBYSLAV ZA ROK 2011

Od: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kontroly, Jihlava
Vyvěšeno dne: 14.6.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 275 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 10.5.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 3.5.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: VYHODNOCENÍ ZÁJMU OBČANŮ Z HODÍŠKOVA O PROVOZOVÁNÍ MÍSTNÍHO OBCHODU S POTRAVINAMI
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 22.4.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 53 kB
ZobrazitVěc: PROJEKT "VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST! – VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE" V OBCI HODÍŠKOV
Od: Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou
Vyvěšeno dne: 5.4.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 119 kB
ZobrazitVěc: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O AKTUALIZACI Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE         KRAJE VYSOČINA, NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VYSTAVENÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD         ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
Od: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Jihlava
Vyvěšeno dne: 31.3.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 195 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 29.3.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 22.3.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: OZNÁMENÍ ZÁMĚRU POKÁCENÍ DŘEVIN V OBCI HODÍŠKOV
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 17.3.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 50 kB
ZobrazitVěc: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ KE KONCEPCI STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020
Od: Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Praha 10
Vyvěšeno dne: 15.3.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 86 kB
ZobrazitVěc: OZNÁMENÍ ZÁMĚRU POKÁCENÍ DŘEVIN V OBCI HODÍŠKOV
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 9.3.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 56 kB
ZobrazitVěc: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HODÍŠKOV ZA ROK 2011
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 17.2.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 141 kB
ZobrazitVěc: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE HODÍŠKOV ZA ROK 2011
Od: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kontroly, Jihlava
Vyvěšeno dne: 17.2.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 355 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 16.2.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 9.2.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 20 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 26.1.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 19.1.2012
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 5.1.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 29.12.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 20 kB
Zobrazit
Dokumenty na úřední desce jsou zveřejněny ve formátu PDF. Pro zobrazení na vašem počítači musíte mít nainstalován program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma k volnému použití. Instalační program si můžete stáhnout zde.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 27.12.2012 20:00