Hodíškov

Obecní úřad Hodíškov


Úřední deskaRok 2011
Věc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 5.1.2012 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 29.12.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 20 kB
ZobrazitVěc: ROZPOČET OBCE HODÍŠKOV NA ROK 2012
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 24.11.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 107 kB
ZobrazitVěc: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HODÍŠKOV
Od: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územního plánování
Vyvěšeno dne: 26.10.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 104 kB
ZobrazitVěc: PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY PRO STAVEBNÍKY
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 12.10.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 460 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 6.10.2011 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 29.9.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY – SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE – OBEC HODÍŠKOV
Od: Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
Vyvěšeno dne: 29.7.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 116 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 4.8.2011 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 28.7.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ
        A STOČNÉ OBEC HODÍŠKOV

Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 29.6.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 375 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 23.6.2011 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 16.6.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: ROZHODNUTÍ – KRAJSKÉHO ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, ODBORU LESNÍHO A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
        A ZEMĚDĚLSTVÍ O ODVOLÁNÍ ING. OLDŘICHA ONDRÁČKA PROTI ROZHODNUTÍ MĚÚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,         ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Od: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Jihlava
Vyvěšeno dne: 26.5.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 2 017 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 5.5.2011 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 28.4.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 20 kB
ZobrazitVěc: DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ NÁJEMNÍ MEZI PODÍLNICKÝMI OBCEMI LESNÍHO DRUŽSTVA OBCÍ A LESNÍM
        DRUŽSTVEM OBCÍ SE SÍDLEM V PŘIBYSLAVI ZE DNE 28. 4. 2011 – DOHODA O VÝŠI NÁJEMNÉHO

Od: Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi
Vyvěšeno dne: 11.4.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 31 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 31.3.2011 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 24.3.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 20 kB
ZobrazitVěc: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HODÍŠKOV ZA ROK 2010
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 10.3.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 29 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 10.3.2011 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 3.3.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: ROZHODNUTÍ – VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ K PROVEDENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA – OBEC HODÍŠKOV
        – OBYTNÝ SOUBOR 11 RD – VODOVOD, SPLAŠKOVÁ A JEDNOTNÁ KANALIZACE

Od: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí
Vyvěšeno dne: 18.2.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 3 198 kB
ZobrazitVěc: POZVÁNKA – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV 17.2.2011 19:00 hod.
Od: Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 10.2.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 21 kB
ZobrazitVěc: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE HODÍŠKOV ZA ROK 2010
Od: Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor kontroly
Vyvěšeno dne: 9.2.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 192 kB
ZobrazitVěc: STAVEBNÍ POVOLENÍ – PRO STAVBU VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (DOPRAVNÍ) PRO OBYTNÝ SOUBOR 11 RD
        V OBCI HODÍŠKOV

Od: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor stavební
Vyvěšeno dne: 3.2.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 988 kB
ZobrazitVěc: UVĚDOMĚNÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNKA K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ – OBEC HODÍŠKOV
        – OBYTNÝ SOUBOR 11 RD – VODOVOD, SPLAŠKOVÁ A JEDNOTNÁ KANALIZACE

Od: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí
Vyvěšeno dne: 2.2.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 735 kB
ZobrazitVěc: OBYTNÝ SOUBOR 11 RD V OBCI HODÍŠKOV – SITUACE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Od: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor stavební
Vyvěšeno dne: 15.1.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 432 kB
ZobrazitVěc: OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ – PRO STAVBU VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (DOPRAVNÍ)
        PRO OBYTNÝ SOUBOR 11 RD V OBCI HODÍŠKOV

Od: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor stavební
Vyvěšeno dne: 15.1.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 1 132 kB
ZobrazitVěc: VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ MEZI MĚSTEM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A OBCÍ HODÍŠKOV
Od: Město Žďár nad Sázavou, Obecní úřad Hodíškov
Vyvěšeno dne: 6.1.2011
Formát dokumentu: PDF
Velikost souboru: 321 kB
Zobrazit
Dokumenty na úřední desce jsou zveřejněny ve formátu PDF. Pro zobrazení na vašem počítači musíte mít nainstalován program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma k volnému použití. Instalační program si můžete stáhnout zde.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 29.12.2011 20:00