Hodíškov

Obecní úřad Hodíškov


Obecní symboly



Na jaře roku 2007 se na schůzi zastupitelstva obce schválila žádost na podání návrhu na vytvoření obecního znaku
a praporu.
Tuto žádost podala a podporovala knihovnice a kronikářka obce Dana Michalová.

"Chtěla jsem, aby se na obecním znaku zobrazily tyto tři údaje:

Za prvé, že naši obec zřejmě založil žďárský cisterciácký klášter. Tuto zprávu známe z nejstarší dochované písemné zprávy o Hodíškově z roku 1417, kdy byl urovnán spor o tuto ves mezi žďárským opatem Janem a Čeňkem z Lipého, pánem na Novém Městě.

Za druhé, aby znak obce navázal na historickou pečetní a razítkovou symboliku. Na nejstarší pečeti obce z roku 1667 byl strom, a to lípa. Tento symbol se vyskytoval později i na kulatém razítku obce, které můžeme nacházet například v kronice „Pamětník pro obec Hodíškov 1866 – 1937“.

A za třetí nelze opominout významnou osobnost, která zviditelňuje naši obec, a to je tiskař, překladatel a vydavatel Mikuláš Konáč z Hodíškova, který žil na přelomu 15 a 16 století.

Poté, co mě starostka obce PaedDr. Zdeňka Burianová pověřila, abych návrhy předala k odbornému zpracování, oslovila jsem heraldika pana Ladislava Pokorného z Bystřice nad Pernštejnem, aby nám obecní znak a prapor výtvarně zpracoval podle pravidel heraldiky a vexilologie. Na zpracování se také podílel PhDr. Zdeněk Kubík, historik a archivář z Moravské zemské knihovny v Brně."

Na podzim roku 2008 obecní zastupitelstvo předložené návrhy schválilo a poté se zaslala žádost o oficiální udělení obecních symbolů do Prahy, podvýboru pro heraldiku a vexilologii.


            


Popis znaku: Modro – zlatě oblačným řezem dělený štít. Nahoře vedle sebe lilie a tiskařský tampon, obojí zlaté, dole tři (2,1) odstředivé lipové listy.

Popis vlajky: Modro – žlutě oblačným řezem dělený list. V modrém pruhu lilie a tiskařský tampon, obojí žluté, ve žlutém tři (2,1) odstředivé zelené lipové listy. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Návrh znaku obce Hodíškov vychází ze zadání spojit ve štítu obecního znaku symboliku Žďárského cisterciáckého kláštera (coby někdejší nejvýznamnější vrchnosti), dále motiv lípy z obecního typáře a derivát erbu Mikuláše Konáče z Hodíškova, známého humanisty a knihtiskaře, pocházejícího rodem ze zdejší obce.

Heraldická obecná figura přepásané lilie (umístěná heraldicky vpravo, tj. na nejčestnějším místě ve štítu) je převzata ze znaku cisterciáckého řádu a rovněž jako jeden z Mariánských atributů, navazuje na jméno, znak a patrocinium Žďárského cisterciáckého kláštera Fons Beatae Mariae Virginis.

Heraldická obecná figura lipového listu, respektive tří listů, zjednodušeně vyjadřuje obraz lípy na někdejším obecním typáři.

Vyjímečná heraldická obecná figura tzv. tiskařského tamponu připomíná , společně s tzv. herlodskou figurou oblačného řezu, erb Mikuláše Konáče z Hodíškova, ve kterém z oblaku vyrůstají dvě ruce držící tiskařské tampony k nanášení barvy do tiskové formy.

Vybrané tinktury, čili modrá barva a zlatý kov, jsou ideální kombinací, neboť vhodně podtrhují zvolenou symboliku (oblačného řezu, lilie, lipových listů) pro níž jsou historicky a heraldicky typické (respektují heraldickou zásadu o kladení kovu na barvu a barvy na kov).

Protože neznáme tinktury Konáčova erbu, je pro kožený tiskařský tampon použito zlaté barvy.

Návrh obecního praporu (vlajky) důsledně opakuje symboliku znaku, který je tzv. rozpuštěn do listu praporu (o pevně stranovém poměru šířky k délce listu praporu 2 : 3 podle státní vlajky ČR). Vexilologie nepoužívá heraldické kovy, ale jen barvy, a proto v případě zlaté tinktury (ze znaku) mluví o žluté barvě (na praporu).


Na jaře roku 2009 starostka obce dostala pozvání na slavnostní předání dekretu.

Dne 26. května 2009 v 11:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR starostka PaedDr. Zdeňka Burianová a knihovnice Hodíškova Dana Michalová, slavnostně převzaly dekret o udělení znaku a vlajky obce Hodíškova. Dekret předával předseda PSP ČR Ing. Miloslav Vlček. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

Doufáme a přejeme si, aby naše obecní symboly sloužily ku prospěchu obce a aby přispěly ke zvýšení hrdosti občanů na svoji obec.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00