Hodíškov

Obecní úřad Hodíškov


Hlášení obecního rozhlasu 2015


PROSINEC 2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 19.12.2015
ZMĚNA TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
POZOR!!! Svoz komunálního odpadu proběhne v úterý 22.12.2015.
Další týden proběhne svoz beze změny - tedy ve středu 30.12.2015.

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 16.12.2015
VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ 2015
Ve dnech 19.12. a 20.12.2015 v době od 13.00 hod do 17.00 hod proběhne v budově obecního úřadu výstava vánočních stromků
Srdečně jste zváni
LISTOPAD 2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 14.11.2015
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 17.11.2015
Dne 17.11.2015 proběhne sběr nebezpečného odpadu a starých elektropotřebičů.NEPATŘÍ sem eternit a dehtová lepenka.

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 8.11.2015
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OZNAMUJE PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Žádosti zasílejte na email, vložte do schránky na budově obecního úřadu nebo osobně v úředních hodinách na Obecní úřad.

ZÁŘÍ 2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 1.9.2015
LESNÍ DRUŽSTVO PŘIBYSLAV UPOZORŇUJE VLASTNÍKY LESŮ NA AKUTNÍ NEBEZPEČÍ KŮROVCOVÉ KALAMITY
Je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost lesním majetkům - tzn. procházet svůj les v přibližně desetidenních periodách.
Nalezené kůrovcové stromy neprodleně skácet a dříví co nejdříve z lesa odvézt pryč, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy.SRPEN 2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 21.8.2015
ROZHODNUTÍ HEJTMANA KRAJE VYSOČINA O ZRUŠENÍ OBDOBÍ DÉLE TRVAJÍCÍHO NADMĚRNÉHO SUCHA
Tímto rozhodnutím se ruší vyhlášené období déletrvajícího nadměrného sucha s účinností od 21.8.2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 11.8.2015
ROZHODNUTÍ HEJTMANA KRAJE VYSOČINA O OBDOBÍ DÉLE TRVAJÍCÍHO NADMĚRNÉHO SUCHA
Tímto rozhodnutím se zakazuje spalování hořlavých látek v zastavěném i nezastavěném území.
Zakazuje se používat zábavnou pyrotechniku a obdobné výrobky na místech, kde hrozí jejím použitím vznik požáru.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY I NADÁLE ŠETŘILI VODOUČERVENEC 2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 7.7.2015
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO ŽÁDÁ SPOLUOBČANY, ABY ŠETŘILI VODU
Z důvodu dlouhého trvání horkého počasí žádáme občany, aby šetřili vodou.ČERVEN 2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 30.6.2015
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OZNAMUJE: 3. - 5. ČERVENCE SE KONÁ TRADIČNÍ POUŤ
Bližší informace k pouťovému programu naleznete v přiloženém souboru
< Zobrazit

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 12.6.2015
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OZNAMUJE: 17.6. 2015 VYBÍRÁME POPLATKY ZA VODU A PSA
Dne 17.6.2015 v době od 17.00 do 19.00 hod v budově obecního zastupitelstva budou vybírány poplatky za spotřebu vody 2014 + poplatek za psa .

KVĚTEN 2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 5.5.2015
SPOLEČNOST E-ON OZNAMUJE: VE STŘEDU 6.5.2015 BUDE PROVEDEN ODEČET ELEKTROMĚRŮ
Žádáme občany, aby zajistili přístup k elektroměrům, případně zanechali stav elektroměru na lístku u elektroměru.

DUBEN 2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 7.4.2015
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OZNAMUJE PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU
Kontejner na velkoobjemový odpad bude v obci Hodíškov přistaven 10.4.2015 na návsi, k dispozici bude do 12.4.2015.

BŘEZEN 2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 25.3.2015
V SOBOTU 28.3.2015 PROBĚHNE ODPOČET VODOMĚRŮ
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OZNAMUJE PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO NABÍZÍ MOŽNOST KÁCENÍ STROMŮ - SAMOVÝROBA
Žádosti zasílejte na email nebo osobně v úředních hodinách na Obecní úřad.

LEDEN 2015

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 31.1.2015
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OZNAMUJE PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Pro bližší informace kontaktujte paní Šamlovou - starostku obce Hodíškov.

Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 19.12.2015 14:00