Hodíškov

Obecní úřad Hodíškov


Hlášení obecního rozhlasu 2010PROSINEC 2010

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 23.12.2010

Z důvodu porušení technologické kázně posypu veřejné komunikace soukromou osobou, připomíná Obecní úřad Hodíškov,
že není dovoleno sypat veřejné komunikace jiným než inertním materiálem a posypovou solí. Děkujeme za pochopení.
HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 16.12.2010

Pan Mička oznamuje, že prodejny PAMEX (Nové Město na Moravě, ul. Masarykova a Žďár nad Sázavou, ul. Brodská) ve dnech 16. - 18. prosince 2010 uskutečňují prodej zboží až s 50% slevou.

LISTOPAD 2010

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 12.11.2010

OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ

Obecní úřad Hodíškov oznamuje, že v období od 15. 11. 2010 do 26. 11. 2010, vždy ve čtvrtek od 19.00 do 20.00 hodin, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Hodíškov obce Hodíškov. Ve dnech 15. 11. 2010 a 22. 11. 2010 od 14.00 do 17.00 hodin na OÚ v Hodíškově bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.

ŘÍJEN 2010

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 17.10.2010

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ VE DNECH 15.-16.10.2010 V OBCI HODÍŠKOV

V obci Hodíškov občané volili 5 kandidátů na zastupitele obce pro příští volební období.

Strana SNKED získala 2 mandáty - zvoleni zástupci: Mgr. Pavel Michal, Miluše Šamlová
Strana ČSSD získala 2 mandáty - zvoleni zástupci: PaedDr. Zdeňka Burianová, Ing. Lucie Straková
Strana ODS získala 1 mandát - zvolen zástupce: Dana Ondráčková

Ze 109 voličů volilo v naší obci 89 voličů, t.j. 81,65 %.
Podrobné výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce po oficiálním schválení statistickým úřadem.

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 8.10.2010

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V úterý 12. října 2010 bude přistavena na návsi sběrna nebezpečného odpadu. Čas přistavení auta je v 15.00 - 17.00 hodin. Připomínáme, že tento odpad je nutné předat přímo na vozidlo, neshromažďovat ho bez dozoru předem. Děkujeme za pochopení.

SRPEN 2010

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 5.8.2010

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Hodíškov včetně škrobárny, statku, chatové oblasti a Křibů ve dnech:

9. 8. 2010 od 7.00 do 16.00 hodin
11. 8. 2010 od 7.30 do 16.00 hodin
16. 8. 2010 od 7.30 do 16.00 hodin
18. 8. 2010 od 7.30 do 16.00 hodin
23. 8. 2010 od 7.30 do 16.00 hodin
25. 8. 2010 od 7.00 do 18.00 hodin

Děkujeme Vám za pochopení.
                                                                                                                             E.ON Česká republika, s. r. o.

KVĚTEN 2010

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 30.5.2010

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ
VE DNECH 28. - 29. 5. 2010 V OBCI HODÍŠKOV:


Počet voličů v seznamu: 110, Volební účast: 65,45 %, Počet platných hlasů 72.
Strana číslo a název, Platné hlasy celkem (%):
1 OBČANÉ.CZ: 0 (0,00 %)
4 Věci veřejné: 4 (5,55 %)
5 Konzervativní strana: 0 (0,00) %
6 Komunistická strana Čech a Moravy: 4 (5,55 %)
9 Česká strana sociálně demokratická: 24 (33,33 %)
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI: 12 (16,66 %)
14 STOP: 0 (0,00 %)
15 TOP 09: 1 (1,38 %)
17 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová: 6 (8,33 %)
18 Volte Pravý Blok www.cibulka.net: 4 (5,55 %)
20 Strana zelených: 3 (4,16 %)
21 Suverenita - blok Jany Bobošíkové: 6 (8,33 %)
23 Česká pirátská strana: 0 (0,00 %)
24 Dělnická strana sociální spravedlnosti: 1 (1,38 %)
25 Strana svobodných občanů: 0 (0,00 %)
26 Občanská demokratická strana: 7 (9,72 %)

V sobotu 5. června 2010 se koná zájezd do ZOO Jihlava. Sraz je v 8:00 hodin na autobusové zastávce. Jízdné je pro všechny zdarma. V zoologické zahradě si dospělí vstup hradí, děti do 15 let mají vstup zdarma. Zájemci se ještě mohou přihlásit u paní starostky. Obecní zastupitelsvo přeje všem účastníkům zájezdu příjemnou cestu, slunečné počasí a pěkné zážitky z prohlídky zoologické zahrady.

DUBEN 2010

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 20.4.2010

Ve středu 21. 4. 2010 od 16:15 do 16:30 hodin se bude provádět u čekárny povinné očkování psů proti vzteklině.
Poplatek za očkování je 100,- Kč. Očkovací průkazy s sebou.

Zastupitelstvo obce připomíná vyhlášku o volném pobíhání psů a znečišťování veřejných i soukromých pozemků.

BŘEZEN 2010

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 27.3.2010

Ve středu 31. března 2010 bude v naší obci přistavena pojízdná sběrna nebezpečných odpadů z domácností. Doba sběru bude od 16:55 do 17:10 hodin. Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, mořidla, spreje, lednice, televize atd. Opětovně upozorňujeme na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad až v době svozu! Děkujeme.

Ve čtvrtek 1. dubna 2010 od 18:00 do 19:00 hodin budou na Obecním úřadě v Hodíškově vybírány poplatky za vodné a pronajaté pozemky. Od 19:00 hod. proběhne veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hodíškov.

ÚNOR 2010

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 19.2.2010

V sobotu 20. 2. 2010 bude zapisován stav vodoměrů v místní části dědina. V případě nepřítomnosti možno sdělit stav vodoměru a jméno majitele včetně popisného čísla na:

• poštovní schránku: P. Michal, Hodíškov č. 6
• e-mail: pamichal@seznam.cz
• telefon: 566 678 370

LEDEN 2010

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU V HODÍŠKOVĚ ZE DNE: 2.1.2010

V úterý 5. ledna 2010 v 18:00 hodin se bude v kanceláři OÚ vybírat poplatek za popelnice na první pololetí (165,- Kč za osobu). Zároveň s tím se budou vydávat smlouvy na hroby.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 23.12.2010 20:00