Hodíškov

Občasník obce Hodíškov


Rok 2011Občasník obce Hodíškov č. 5–6 – Prosinec 2011 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 492 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 4 – Září 2011 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 254 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 3 – Červenec 2011 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 480 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 2 – Květen 2011 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 960 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 1 – Březen 2011 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 215 kB)


Občasník obce Hodíškov
Vydává: Obecní úřad Hodíškov, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Sazba a grafická úprava: Dana Michalová, knihovna.
Vychází v nákladu 50 ks.
Zdarma do každé domácnosti.
Evidenční číslo MK ČR E 14553.
Neprošlo jazykovou úpravou.


Občasníky jsou zveřejněny ve formátu PDF. Pro zobrazení na vašem počítači musíte mít nainstalován program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma k volnému použití. Instalační program si můžete stáhnout zde.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 30.6.2012 20:00