Hodíškov

Občasník obce Hodíškov


Rok 2010Občasník obce Hodíškov č. 5–6 – Prosinec 2010 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 339 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 4 – Září 2010 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 2 138 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 3 – Červenec 2010 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 608 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 2 – Květen 2010 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 140 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 1 – Únor 2010 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 1 422 kB)


Občasník obce Hodíškov
Vydává: Obecní úřad Hodíškov, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Sazba a grafická úprava: Dana Michalová, knihovna.
Vychází v nákladu 50 ks.
Zdarma do každé domácnosti.
Evidenční číslo MK ČR E 14553.
Neprošlo jazykovou úpravou.


Občasníky jsou zveřejněny ve formátu PDF. Pro zobrazení na vašem počítači musíte mít nainstalován program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma k volnému použití. Instalační program si můžete stáhnout zde.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 30.6.2012 20:00