Hodíškov

Občasník obce Hodíškov


Rok 2003Občasník obce Hodíškov č. 5-6 – Prosinec 2003 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 151 kB)

Vánoční příloha občasníku obce Hodíškov č. 5-6 – Prosinec 2003 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 438 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 4 – Říjen 2003 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 96 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 3 – Září 2003 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 162 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 2 – Červenec 2003 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 478 kB)

Příloha občasníku obce Hodíškov č. 2 – Červenec 2003 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 123 kB)

Občasník obce Hodíškov č. 1 – Květen 2003 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 140 kB)


Občasník obce Hodíškov
Vydává: Obecní úřad Hodíškov, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Sazba a grafická úprava: Dana Michalová, knihovna.
Vychází v nákladu 50 ks.
Zdarma do každé domácnosti.
Evidenční číslo MK ČR E 14553.
Neprošlo jazykovou úpravou.


Občasníky jsou zveřejněny ve formátu PDF. Pro zobrazení na vašem počítači musíte mít nainstalován program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma k volnému použití. Instalační program si můžete stáhnout zde.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 30.6.2012 20:00