Hodíškov

Knihovna HodíškovKnihovna sídlí v budově Obecního úřadu, Hodíškov 52.

Půjčovní doba pro veřejnost: PÁTEK: 16:00 - 17:00 hod.

Zodpovědná osoba: Dana Michalová

Kontakt:
Mobil: 734 740 452
E-mail: michalovadana@seznam.cz

Poskytovaná služba:

BEZPLATNÝ PŘÍSTUP NA INTERNET PRO VEŘEJNOST

Od roku 2011 máme internet od firmy Matrigo s.r.o., Velké Meziříčí.

Statistika knihovny za rok 2015:

Knihovní fond: 731 knih
Počet knih z výměnného fondu: 233
Návštěvníků celkem v knihovně: 361
Počet výpůjček: 112
Počet návštěv webové stránky knihovny: 3196

V roce 2015 bylo v knihovně celkem 361 návštěvníků, výpůjček bylo 112.

K 1.1.2016 bylo v knihovně 731 svazků knih (beletrie 662, naučná literatura 69 svazků).

Internetové stránky knihovny: www.hodiskov.knihovna.info

Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 16.10.2016 21:00