Hodíškov


                                                                                                                  Česky  English

Hodíškov

Vítejte na oficiálních stránkách obce HodíškovZnak obce Hodíškov

Základní informace

Obec Hodíškov se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, v kraji Vysočina, přibližně 12 km jihovýchodně od města Žďáru nad Sázavou. K 1. 1. 2010 zde žilo 148 obyvatel – 71 můžů
a 77 žen (z toho 88 v produktivním věku) v 56 domech. Průměrný věk 40,6 let. Katastrální výměra 514 ha.

Z historie

Nejstarší zpráva o Hodíškově je z roku 1417, kdy byl urovnán spor o tuto ves mezi žďárským opatem Janem a Čeňkem z Lipého, pánem na Novém Městě. O prvních osadnících máme nejstarší zprávy v urbářích z let 1462 a 1483. V 15. století měl zdejší dvůr vladycký rod Konáčů, ze kterého pocházel známý tiskař, překladatel a vydavatel Mikuláš Konáč z Hodíškova. V roce 1607 potvrdil kardinál Dietrichštejn rychtáři jeho výsady a roku 1638 udělil tehdejší majitel Maximilián Dietrichštejn osadníkům právo odúmrtní s platností od roku 1670. Při zakládání nových pozemkových knih roku 1653 zde bylo 8 starých gruntů. Do roku 1850 náležela obec ke žďárskému panství, od roku 1850 to byla samostatná obec v soudním okrese Žďár. V letech 1813 až 1945 vlastnil rychtu v Hodíškově rod Linsbauerů, který se zasloužil o povznesení obce i kraje. Rychtu s dvorem upravili do dnešní podoby zámečku. V roce 1866, během Prusko-rakouské války, přešla přes Hodíškov a byla zde utábořena pruská vojska.

Památky

Kaple sv. Cyrila a Metoděje (1877), Kamenný kříž u křižovatky na Obyčtov (1857), bývalá rychta (přestavěna v 2. pol. 19. století), škrobárna (1880), Pomník obětem světové války 1914 – 1918 (postaven 1928), dvě významné lípy svobody (zasazeny 1918 a 1968).

Turistické informace

Hodíškov se nachází na kraji CHKO Žďárské vrchy, ráje pěší turistiky. Přes Hodíškov vede Santiniho cyklotrasa č. 103 (pozemní komunikace č. 354). Zimní sportovní vyžití nabízí nedaleký lyžařský areál u Ski hotelu Nové Město na Moravě, místo konání Zlaté lyže a Světového poháru v běžeckém lyžování.
Hodíškov – Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Hodíškov – Nový park na návsi a zámeček (bývalá rychta)

Hodíškov – Pomník obětem světové války 1914 – 1918

Hodíškov – Pohled z jihu od rybníku Pancina

Hodíškov – Fotbalový tým


Copyright © 2007 – 2018 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 6.3.2018 20:00