Hodíškov

Vladický rod Konáčů z HodíškovaPetr Konáč

V roce 1482 je konšelem v Novém Městě na Moravě, měl 2 syny: Václava a Mikuláše.

Václav Konáč

Zdědil rodinný majetek v Novém Městě a v roce 1517 se zde stává konšelem.

Mikuláš Konáč

Asi 1480 – 1546.
Významný český knihtiskař, spisovatel, překladatel.
V roce 1539, po Václavově smrti, zdědil rodný dům, který později prodal. Predikát "Z HODÍŠKOVA" získal po svých předcích.


Další z rodu Konáčů:

Zikmund Konáč

Purkrabí na zámku v Černé Hoře v období Albrechta z Boskovic a Černé Hory. Zemřel v roce 1568. Je pochován v Bořitově.

Šťastný Konáč

Zemřel v roce 1575 a je pochován v Lipnickém kostele u Hrotovic.

Jiří Konáč

Rytíř, knížecí vrchní myslivec (lesmistr). V roce 1617 ubytován na zemanské tvrzi v Babicích nad Svitavou.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00