Hodíškov

Římskokatolická farnost ObyčtovZákladní informace o farnosti


Kněz

P. František Koukal

Kontakt na kněze

Tel.: 566 678 169
Mobil: 739 163 310
E-mail: farnost.obyctov@atlas.cz

Adresa

Římskokatolická farnost Obyčtov
Obyčtov 47
591 01 Žďár nad Sázavou

Pravidelné bohoslužby

Neděle 10:00 hod.

Internetové stránky farnosti

www.farnostobyctov.wz.czKaple sv. Cyrila a Metoděje v Hodíškově


Historie kaple


Projektantem kaple byl významný architekt Aleš Linsbauer.

Základní kámen kaple byl položen při slavnosti dne 25. 5. 1874. V Pamětní knize Hodíškova je článek, který byl otištěn v tehdejších novinách "Hlas".

Kaple byla vystavěna v letech 1874 – 1877. Dostavěna byla v roce 1877 a dne 24. 6. 1874 slavnostně posvěcena. V Pamětní knize Hodíškova najdeme opět novinový článek o vysvěcení kaple.

Historii kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hodíškově najdete v části: Památky >>> Kaple.


Pouť v Hodíškově


Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 5. července.Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Obyčtově


Historie chrámu


Kolem roku 1734 byl rozhodnutím opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy na místě starého kostela vystavěn kostel nový. Projektantem byl Jan Blažej Santini - Aichl.

Na hlavní oltář byla opatem Vejmluvou umístěna socha Panny Marie - kopie gotické dřevořezby Panny Marie "Studniční" ze žďárského kláštera.

Kostel má dva postranní oltáře s obrazy Navštívení Panny Marie, sv. Jana Křtitele a sv. Josefa od malíře Kautsche z Polné.Oprava varhan


Začátkem roku 2009 zaslala farnost Obyčtov žádosti o cenové a projektové nabídky na stavbu nového varhanního nástroje v našem kostele. Po konzultaci s odborníky jsme oslovili čtyři varhanářské dílny, shodou okolností všechny původem z Krnova - tradiční líhně nejlepších varhanářů v Česku.

Do konce roku 2009 očekáváme od výše uvedených varhanářů projektové a cenové nabídky, dle kterých rozvineme širokou odbornou diskusi a vybereme nejvhodnější variantu pro náš kostel.

Předběžné návrhy varhanářů předpokládají 15 až 18-rejstříkový dvoumanuálový nástroj s pedálem (v současné době máme 19 částečně hrajících registrů), mechanické traktury. Nástroj bude zabudovaný do současné varhanní skříně, která bude zmenšena, případně bude zbudována varhanní skříň nová. Předpokládaná cena je asi 3,3 mil. Kč. Práce je nutné zahájit ihned po ukončení veřejné sbírky (22.10.2009), získané finance investovat a doložit fakturami na Kraji Vysočina.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00