Hodíškov

Akce a novinky v Hodíškově


Rok 2010LISTOPAD 2010

INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE HODÍŠKOV

Obecní úřad Hodíškov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hodíškov, svolaného dosavadní starostkou obce PaedDr. Zdeňkou Burianovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Hodíškov - zasedací místnost obecního úřadu Hodíškov č. 52

Doba konání: 10. 11. 2010 v 19.00 hodin

Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty:
    a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
    b) volba starosty
    c) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru:
    a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
    b) volba předsedy finančního výboru
    c) volba předsedy kontrolního výboru
    d) volba členů finančního výboru
    e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Hodíškov dne 1.11.2010
                                                                                                    PaedDr. Zdeňka Burianová, dosavadní starostka obce

ŘÍJEN 2010

PODĚKOVÁNÍ NOVĚ ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ OBCE HODÍŠKOV:

Nově zvolení zastupitelé obce Hodíškov děkují všem občanům, kterým není lhostejný budoucí vývoj v naší obci a v tak hojném počtu využili svého volebního práva.

Zvolení zastupitelé se budou snažit, aby Vaši důvěru, kterou jste jim svým hlasem dali, nezklamali.

                                                                                                                                           Zastupitelé obce Hodíškov

KOMUNÁLNÍ VOLBY: pátek 15. a sobota 16. 10. 2010

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. Pro obec Hodíškov je stanoven 1 volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu, Hodíškov 52.
Do zastupitelstva obce Hodíškov se volí 5 členů.

ČERVENEC 2010

SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ SYMBOLŮ OBCE, TRADIČNÍ POUŤ, SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL HODÍŠKOVA: 4. – 5. 7. 2010

Neděle 4. a pondělí 5. července 2010 byly pro naši obec dny slavnostní. V neděli v podvečer se sešli rodáci a jejich přátelé na parketu pod letos pěkně opraveném zámečkem. K tanci a poslechu hrála místní kapela "Zelené kvarteto".
V pondělí 5. července na sv. Cyrila a Metoděje se u nás konala tradiční pouť. V kapli během mše svaté obyčtovský farář p. František Koukal posvětil obecní znak a prapor. Odtud se slavnostním průvodem občané a hosté odebrali do parku, kde starostka obce PaedDr. Zdeňka Burianová po slavnostní fanfáře odhalila pamětní desku k této příležitosti a dva členové hasičského místního sboru položili věnec k pomníku padlých z 1. sv. války. Po společné prohlídce nové úpravy návsi se všichni odebrali do zasedací místnosti Obecního úřadu, kde se konala výstava "Hodíškov od minulosti k dnešku na fotografiích a obrazech". Také zde proběhla prezentace a prodej nové knihy "Hodíškov" a návštěvníci výstavy zde mohli shlédnout video – dokument o obci Hodíškov. Rozloučení s rodáky a přáteli Hodíškova proběhlo večer při taneční zábavě s hudbou Dalečanka. Akce proběhla pod záštitou a ve spolupráci s Krajem Vysočina.


Pouť v Hodíškově 2010 – Svěcení praporu obce       Pouť v Hodíškově 2010 – Odhalení pamětní desky

Další fotografie a videa z této akce najdete ve Fotogalerii a Videogalerii.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ SYMBOLŮ OBCE, TRADIČNÍ POUŤ, SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL HODÍŠKOVA

OBEC HODÍŠKOV ZVE NA SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ SYMBOLŮ OBCE

Vážení přátelé, přijměte pozvání

všichni, kdo v Hodíškově žijete, kdo se do Hodíškova rádi vracíte,
do svojí chalupy, za svými přáteli, za kamarády na

SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ SYMBOLŮ OBCE,
TRADIČNÍ POUŤ,
SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL HODÍŠKOVA,


které se uskuteční ve dnech 4. a 5. července 2010.

Přijďte s námi oslavit, podívat se, pobavit, zavzpomínat.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Akce proběhne pod záštitou a ve spolupráci s Krajem Vysočina, který poskytne dotaci ve výši 100,- Kč na obyvatele.

PROGRAM OSLAV:

Neděle 4. 7. 2010

Znak obce Hodíškov 16.00 – 17.00      Uvítání na OÚ Hodíškov
17.00 – 19.00      Prohlídka výstavy na OÚ, promítání videa o proměnách obce, foto, kroniky...
19.00                  Posezení s rodáky ve sklípku při poslechu hudby Zelené kvarteto
                          Zajištěno bohaté občerstvení, grilování selete

Pondělí 5. 7. 2010

10.30 – 12.00      Mše svatá - slavnostní svěcení obecních symbolů v kapli
12.00 – 13.00      Odhalení pamětní desky v parku
                          Položení věnce k pomníku padlých
14.00 – 19.00      Prohlídka obce, společenského domu, výstavy, shlédnutí videa o proměnách                           obce, prezentace publikace o historii a současnosti obce včetně prodeje,                           upomínkové předměty...
                          Pohoštění pro zástupce pozvaných okolních obcí v sále domu č. 1
19.00                  Rozloučení s rodáky při taneční zábavě s hudbou Dalečanka


POZVÁNKA:

Pozvánka na slavnostní svěcení symbolů obce Hodíškov - strana 1       Pozvánka na slavnostní svěcení symbolů obce Hodíškov - strana 2

Pozvánku ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

ČERVEN 2010

ZÁJEZD DO ZOO JIHLAVA: sobota 5. 6. 2010

V sobotu 5. června 2010 se koná zájezd do ZOO Jihlava. Sraz je v 8:00 hodin na autobusové zastávce. Jízdné je pro všechny zdarma. V zoologické zahradě si dospělí vstup hradí, děti do 15 let mají vstup zdarma. Zájemci se ještě mohou přihlásit u paní starostky. Obecní zastupitelsvo přeje všem účastníkům zájezdu příjemnou cestu, slunečné počasí a pěkné zážitky z prohlídky zoologické zahrady.

KVĚTEN 2010

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU HODÍŠKOV: Odečet stavu elektroměrů: čtvrtek 20. 5. 2010

Energetika E.ON oznamuje občanům, že ve čtvrtek 20. května 2010 se budou v Hodíškově provádět odečty elektroměrů. Žádáme občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně aby zanechali lístek s číslem a stavem elektroměru na viditelném místě. Děkujeme.

BŘEZEN 2010

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU HODÍŠKOV: Sběr nebezpečných odpadů: středa 31. 3. 2010 16:55 – 17:10 hod.

Ve středu 31. března 2010 bude v naší obci přistavena pojízdná sběrna nebezpečných odpadů z domácností.
Doba sběru bude od 16:55 do 17:10 hodin. Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, mořidla, spreje, lednice, televize atd. Opětovně upozorňujeme na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad až v době svozu! Děkujeme.

OZNÁMENÍ OÚ HODÍŠKOV: Výběr poplatku za vodné a pronajaté pozemky: čtvrtek 1. 4. 2010 18:00 – 19:00 hod.

Dne 1. dubna 2010 od 18:00 do 19:00 hodin budou na Obecním úřadě v Hodíškově vybírány poplatky za vodné a pronajaté pozemky.

ÚNOR 2010

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU HODÍŠKOV: Zápis stavu vodoměrů v místní části dědina: sobota 20. 2. 2010

V sobotu 20. 2. 2010 bude zapisován stav vodoměrů v místní části dědina. V případě nepřítomnosti možno sdělit stav vodoměru a jméno majitele včetně popisného čísla na:

• poštovní schránku: P. Michal, Hodíškov č. 6
• e-mail: pamichal@seznam.cz
• telefon: 566 678 370

LEDEN 2010

OZNÁMENÍ OBEC. ÚŘADU HODÍŠKOV: Výběr poplatku za popelnice na 1. pololetí 2010: úterý 5. 1. 2010 18:00 hod.

V úterý 5. ledna 2010 v 18:00 hodin se bude v kanceláři OÚ vybírat poplatek za popelnice na první pololetí (165,- Kč za osobu). Zároveň s tím se budou vydávat smlouvy na hroby.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00