Hodíškov

Akce a novinky v Hodíškově


Rok 2009PROSINEC 2009

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA: sobota 5. 12. 2009 16:00 hod.

„Čerti jdou, čerti jdou...“, vystrašeně volaly děti v Hodíškově na Mikulášské besídce, která se konala v sobotu 5. prosince 2009 odpoledne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hodíškově.

Mikuláš, společně s andělem a čertem, vstoupil do vánočně vyzdobené místnosti a pěkně děti přivítal. Mikuláš vyzval děti, aby mu přednesly krátkou básničku, a za to dostaly balíček sladkostí. Aby se děti
přestaly bát čerta, pustila se veselá písnička, všichni se chytli za ruce
a tancovalo se. Potom přišly na řadu hry a soutěže. Úplně ti nejmenší se trefovali do kuželek, starší děti soutěžily v trhání co nejdelšího pruhu z novin a nakonec všichni hádali pohádky podle pohádkových písniček.

Asi po hodině se všichni rozešli domů se slibem, že budou hodní, aby
je neodnesl čert. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

Dana Michalová

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU BESÍDKU: sobota 5. 12. 2009 16:00 hod.

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku,

která se koná v sobotu 5. 12. 2009 v 16:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hodíškově.

Zastupitelé obce Hodíškov


LISTOPAD 2009

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU HODÍŠKOV: Sběr nebezpečných odpadů: středa 18. 11. 2009 16:40 – 16:55 hod.

Vážení občané!

Zúčastněte se prosím sběru nebezpečných odpadů z Vašich domácností!

Pojízdná sběrna ODAS bude v naší obci přistavena na návsi ve středu 18. 11. 2009.

Doba sběru: 16:40 – 16:55 hodin.

KAŽDÝ MUSÍ OSOBNĚ ODPAD NALOŽIT! DĚKUJEME VÁM.

ŘÍJEN 2009

PRÁCE NA NÁVSI: pátek 9. 10. 2009

Krásné slunečné páteční odpoledne 9. října 2009 bylo v Hodíškově pracovní. Na návsi byl přistaven kontejner na nebezpečný odpad, občané tak měli možnost zbavit se tohoto materiálu. Také se pracovalo na úpravě záhonu v novém parku. Hromadu mulčovací kůry, složenou na kraji záhonu, bylo potřeba rozvést a rozházet na záhon kolem okrasných květin a kolem pomníku padlých v 1. sv. válce, který stojí nedaleko kapličky sv. Cyrila a Metoděje.

A nejvíce se o pěkný vzhled naší obce tentokrát zasloužily místní děti. Zastupitelstvo obce se totiž postaralo o to, aby se na pěkném volném prostranství uprostřed návsi zřídil dětský koutek. Firma Vítězslava Smitka Dřevovýroba Balkon z Rokycan již v minulém týdnu umístila na vyznačené místo dětskou prolízačku, kolotoč a houpačky. Bylo třeba koutek upravit, posbírat kameny, rozvést a uhrabat písek. Dětí se sešlo hodně a pilně pracovaly, aby to již měly v provozu a mohly si zde hrát. Doslova zde platilo úsloví DĚTI DĚTEM. A nakonec svého snažení je čekala odměna v tom, že si mohly všechny atrakce vyzkoušet.

Na závěr pěkného odpoledne si děti s paní knihovnicí u ohně opékaly špekáčky, a tak i spálily hromadu starých větví, které zavazely při sekání trávy v parku. Všem, kteří se podíleli na práci pro obec, patří velký dík.

ČERVENEC 2009

POUŤ SV. CYRILA A METODĚJE V HODÍŠKOVĚ: neděle 5. 7. 2009

Na sv. Cyrila a Metoděje 5. července se koná tradiční pouť v Hodíškově. Dopoledne v 11:00 hodin se uskuteční mše svatá v místní kapli. Po celý den bude v sále zámečku probíhat výstava květin a bonsají, které lze zakoupit. K prodeji zde budou také pouťové perníčky. Dále zde bude možnost zhlédnout obecní kroniky, fotografie nebo pohár a diplom z turnaje obcí v malé kopané.

Z důvodů započatých prací na opravě fasády zámečku čp. 1 a postaveného lešení se v letošním roce neuskuteční pouťová taneční zábava. Omlouváme se, ale nechceme z těchto důvodů riskovat bezpečnost občanů.

Zveme tímto občany obce i hosty k pouťovému posezení ve sklípku.

VÝSTAVA KVĚTIN S PRODEJEM BONSAJÍ: neděle 5. 7. 2009

5. července 2009

se koná v sále zámečku

VÝSTAVA KVĚTIN

spojená s prodejem BONSAJÍ.


Výstava bude probíhat po celý den.


ČERVEN 2009

TURNAJ OBCÍ V MALÉ KOPANÉ: sobota 20. 6. 2009

V sobotu 20. června 2009 proběhl již druhý ročník v turnaji obcí v malé kopané. Turnaj se konal v Obyčtově a zúčastnily se ho obce: Hodíškov, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Sazomín a Vatín.

Družstvo Hodíškova získalo třetí místo. Za tuto pěknou reprezentaci naší obce je třeba poděkovat: Davidu Doležalovi, Jirkovi Kabrdovi, Pavlu Michalovi ml., Jaroslavovi Ondráčkovi ml., Romanu Skoupému, Karlu Skoupému, Kamilu Chludilovi, Vladimíru Peňázovi, Petru Ambrožovi a Liboru Chmelíkovi.

Konečné pořadí obcí:
1. Ostrov nad Oslavou
2. Obyčtov
3. Hodíškov
4. Vatín
5. SazomínOZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU HODÍŠKOV: Přistavení kontejneru na pevný domovní odpad: 10. – 11. 6. 2009

Ve středu 10.6. a ve čtvrtek 11. 6. 2009 bude přistaven na návsi kontejner na pevný domovní odpad (PDO).

Lze tam odkládat: nábytek, koberce, lina, oblečení, obuv, keramiku.

Nelze odkládat: nebezpečný odpad, elektro přístroje, eternit, pneumatiky, plechovky od barvy !!!

Děkujeme všem za třídění odpadu.

KVĚTEN 2009

SCHVÁLENÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ: úterý 26. 5. 2009

V květnu roku 2007 požádali zastupitelé obce pana Ladislava Pokorného, heraldika z Bystřice nad Pernštejnem, o vyhotovení návrhů na obecní symboly. Po malých úpravách, které provedl PhDr. Zdeněk Kubík, historik a archivář z Moravské zemské knihovny v Brně, obecní zastupitelstvo předložené návrhy schválilo a poté se zaslala žádost o oficiální udělení symbolů do Prahy, podvýboru pro heraldiku a vexilologii.

Dne 26. května 2009 v 11:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR starostka PaedDr. Zdeňka Burianová a knihovnice Hodíškova Dana Michalová, slavnostně převzaly dekret o udělení znaku a vlajky obce Hodíškova. Dekret předával předseda PSP ČR Ing. Miloslav Vlček.

BESÍDKA KE DNI MATEK A SETKÁNÍ SENIORŮ: sobota 9. 5. 2009

Dne 9. května 2009 odpoledne se konalo v sále zámečku setkání seniorů spojené s besídkou pro maminky. Po krátkém úvodu, který přednesla starostka obce, paní Zdeňka Burianová, děti přednesly pásmo básniček a písniček. Také zahrály pohádku „O řepě“. Terezka Ondráčková zahrála několik písniček na klarinet a Martin Michal na klávesy. Na závěr děti všem předaly kytičku s malým dárkem, který samy vyrobily.

Na této besídce byla také možnost vypůjčit si knihy, které nachystala knihovnice Dana Michalová z místní knihovny.

ÚNOR 2009

DĚTSKÝ KARNEVAL: sobota 28. 2. 2009

Dne 28. února 2009 odpoledne se konal v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hodíškově dětský karneval. Po promenádě masek se tancovalo a hrály se různé hry. V závěru karnevalu čekala na děti tombola.
Copyright © 2007 – 2016 Hodíškov. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00